home | aanmelden woonbrief | lettergrootte + -

Bestuur en RvC

Het bestuur wordt gevormd door de heren:
- Ed Peeters (bestuurder, voorzitter)
- Axel Zinken (bestuurder)
 
De Raad van Commissarissen wordt gevormd door:
- Franklin Warlich (voorzitter)
- Boy Vluggen (secretaris)
- Jan Janssen
- Tiny Slenter
 
Hoe de governance op hoofdlijnen is geregeld, treft u hier aan.