carrer

Klachtencommissie

Wonen Wittem heeft met de corporaties Simpelveld, Vaals, Gulpen en Voerendaal een Klachtencommissie. De commissie bestaat uit een rvc-lid en een huurders-afgevaardigde van iedere corporatie.
Als u met Wonen Wittem geen overeenstemming kunt bereiken, kunt u zich tot deze commissie wenden. Het adres van de Klachtencommissie is: Postbus 1, 6270 AA Gulpen-Wittem. Een uitgebreide werkwijze is beschreven in deze link. Als u een klacht bij de commissie wilt indienen, dan moet u daarvoor het klachtenformulier achter deze link gebruiken. Tenslotte vindt u achter deze link het Reglement van de Klachtencommissie
.

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.