carrer

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een allround voorzitter voor de regionale klachtencommissie Mergelland

Een verbinder met oog voor de belangen van de huurder, met een goede pen en een onafhankelijke blik op het werk en dienstverlening van Krijtland Wonen, Vanhier Wonen en Wonen Wittem.

 

Wat wij zoeken…

In verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn van de huidige voorzitter zijn wij per 1 januari 2023 op zoek naar een nieuwe allround voorzitter voor onze regionale klachtencommissie mergelland. De klachtencommissie behandelt en geeft advies over klachten van huurders die huren bij Krijtland Wonen, Vanhier Wonen of Wonen Wittem. De klachtencommissie bestaat naast de voorzitter uit zes personen. Elke corporatie vaardigt twee leden af, eentje op voordracht van de huurdersorganisatie en eentje vanuit de raad van commissarissen. De voorzitter wordt benoemd door de bestuurders van de drie samenwerkende woningcorporaties voor een periode van maximaal twee keer vier jaar.

De taken van de voorzitter…

De voorzitter van de Klachtencommissie geeft op een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige wijze leiding aan het proces van klachtenbehandeling. Hij/zij zit de zittingen van de regionale klachtencommissie voor en ziet toe op een consequente en consistente naleving van het klachtenreglement. De voorzitter is in staat om, in samenspraak met de overige leden van de commissie, op basis van een gedegen analyse van de klacht tot een duidelijk oordeel te komen en hierover helder te adviseren aan de bestuurder(s) van Krijtland Wonen, Vanhier Wonen of Wonen Wittem. Ook draagt de voorzitter zorg voor het secretariaat en de jaarverslag van de klachtencommissie. Dit betekent onder meer het uitnodigen voor vergaderingen, maken van verslag van de vergaderingen en het coördineren van de gemaakte afspraken en acties.

Waarom een klachtencommissie?

De regionale klachtencommissie heeft als doel het uitbrengen van onafhankelijke adviezen aan de bestuurders van Krijtland Wonen, vanhier Wonen en Wonen Wittem over de  afwikkeling van de klachten van huurders van deze woningcorporaties. Ondanks dat de woningcorporaties hun uiterste best doen om de dienstverlening naar huurders zo goed mogelijk te verrichten, kan het voorkomen dat er een klacht van een huurder ontstaat. Deze klachten nemen de woningcorporaties heel serieus en ze zetten zich in om samen met de huurders deze te verhelpen. Klachten zien we ook als een belangrijk leermoment, ze dragen bij om onze dienstverlening waar nodig verder te verbeteren. Dit alles om de huurder nog beter van dienst te kunnen zijn.

 

 

We hebben een klachtenreglement…

De drie samenwerkende woningcorporaties hebben samen een klachtenreglement opgesteld. Hierin staan de spelregels van de commissie en de wijze waarop klachten door de commissie worden behandeld en over wordt geadviseerd. Dit maakt het voor iedereen duidelijk wat de klachtencommissie doet en hoe wordt omgegaan met een klacht die bij de regionale klachtencommissie binnenkomt. Het doel is om een klacht zo goed en snel als mogelijk in samenwerking met de huurder te verhelpen. Allereerst wordt de woningcorporatie in staat gesteld om de klacht op te lossen. Mocht dit niet lukken en/of het gewenste resultaat opleveren, dan kan de huurder de klacht aan de regionale klachtencommissie voorgeleggen.

Het klachtenreglement is te vinden op onder meer de website van Wonen Wittem via deze link:

https://www.wonenwittem.nl/page/klachtencommissie

Wat de voorzitter meeneemt…

We zoeken een teamplayer, iemand die samen met de leden van de klachtencommissie zorgt dat klachten netjes en correct worden behandeld. Belangrijk hierbij is een goede en tijdige communicatie en afstemming met de huurder en de woningcorporatie en een correcte secretariaat. Als voorzitter heb je een juridische achtergrond en affiniteit met de corporatiesector. Je bent onafhankelijk, zowel in jouw rol als voorzitter als naar de woningcorporaties. Je hebt een goed inlevingsvermogen, bent daadkrachtig en je weet het secretariaat goed en correct te regelen.

De tijdsinvestering…

Dat is lastig aan te geven en hangt sterk af van het aantal klachten die binnenkomen gedurende het jaar. De regionale klachtencommissie komt in ieder geval twee keer per jaar samen om voortgang en het jaar te evalueren. Het aantal klachten in de afgelopen jaren varieerde van 3 tot 6 per jaar. Soms wordt er een hoorzitting gehouden om meer informatie over de klacht te krijgen, zowel van de huurder als de betreffende woningcorporatie.

Wat we te bieden hebben…

De regionale klachtencommissie is belangrijk en dankbaar werk. Als voorzitter zorg je immers mede voor goed en prettig wonen van huurders en helpt de woningcorporatie om haar werk en dienstverlening waar nodig verder te verbeteren. Zowel voor de voorzitter als de leden van de commissie is er een nette vergoedingsregeling voor hun inzet gedurende het jaar, bij vergaderingen en behandeling van klachten. In de vergoeding voor de voorzitter is daarnaast rekening gehouden met de extra inspanningen voor het secretariaat.

We zien jouw reactie graag…

Is jouw interesse gewekt en wil je reageren? Superfijn en dat kan door een motivatiebrief en CV te sturen naar info@klachtencommissiemergelland.nl . Heb je vragen, neem dan contact met ons op 043-4551673. We kijken naar jouw reactie!

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.