Overlastklachten

Het kan voor komen dat u zich stoort aan, of overlast ervaart van het gedrag van andere huurders. Wij gaan er vanuit dat u eerst met een goed gesprek probeert de zaak onderling op te lossen. Als dit niets oplost, dan kunt u contact opnemen. U kunt ook een brief of e-mail schrijven (Wonen Wittem, Pastoor Ruttenstraat 32, 6281 AB Mechelen). In deze brief moet duidelijk staan wat er is gebeurd, wie volgens u de veroorzaker is, wat u zelf tot dat moment voor actie heeft ondernomen en wie u bent. Anonieme brieven zullen we niet behandelen. 

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.