Betalen

De huur dient elke maand, vooruit, vóór de eerste van de maand betaald te worden. Het makkelijkste is om de huur via een automatische incasso te betalen. Hiermee machtigt u Wonen Wittem om elke maand de huur van uw bankrekening af te schrijven. Het voordeel is dat de huur dan altijd op tijd bij Wonen Wittem binnen is. De huur wordt op de eerste van elke maand geïnd. Het machtigingsformulier hiervoor kunt u hier downloaden. Het wijzigingsformulier en formulier om de machtiging in te trekken vindt u ook op onze website. Het ingevulde én ondertekende formulier kunt u naar ons kantoor brengen of opsturen.

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.