Betalen

De huur dient elke maand, vooruit, vóór de eerste van de maand betaald te worden. Het makkelijkste is om de huur via een automatische incasso te betalen. Hiermee machtigt u Wonen Wittem om elke maand de huur van uw bankrekening af te schrijven. Het voordeel is dat de huur dan altijd op tijd bij Wonen Wittem binnen is. De huur wordt op de eerste van elke maand geïnd. Het machtigingsformulier hiervoor kunt u hier downloaden. Het wijzigingsformulier en formulier om de machtiging in te trekken vindt u ook op onze website. Het ingevulde én ondertekende formulier kunt u naar ons kantoor brengen of opsturen.

Betaalproblemen en daardoor een huurachterstand, hoe kunt u dit voorkomen

 

U kunt door omstandigheden uw huur niet op tijd aan ons betalen. Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op, 043-4551673 (iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur) of via mail info@wonenwittem.nl. Wij gaan samen met u zoeken naar een voor u passende oplossing, zoals een betalingsregeling.

Wonen Wittem is verplicht om een melding te maken bij de gemeente Gulpen-Wittem in het kader van de verplichting vroegsignalering zoals deze per 1 januari 2021 is verankerd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Voor meer informatie over de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zie onderstaande link naar de pagina van de Rijksoverheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/gemeenten-sneller-signaleren-van-schulden

 

De gemeente zal naar aanleiding van deze melding contact met u opnemen. Op de folder van de gemeente Gulpen Wittem kunt u zien met welke partijen de gemeente samenwerkt om u te helpen.

 

 

 

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.