carrer

Bestuur en RvC

Het bestuur wordt gevormd door de heren:
- Ed Peeters (bestuurder, voorzitter)
- Axel Zinken (bestuurder)
 
De Raad van Commissarissen wordt gevormd door:
- Tiny Slenter (voorzitter)
- Mark Knops (secretaris)
- Jan Janssen (vertegenwoordiger huurdersvereniging)
 
Hoe de governance op hoofdlijnen is geregeld, treft u hier aan.

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.