carrer

Bestuur en RvC

Het bestuur wordt gevormd door de heren:
- Ed Peeters (bestuurder, voorzitter)
- Axel Zinken (bestuurder)
 
De Raad van Commissarissen wordt gevormd door:
- Tiny Slenter (voorzitter)
- Vacature (vice-voorzitter)
- Henk Hendriks (secretaris, vertegenwoordiger huurdersvereniging)
 
Hoe de governance op hoofdlijnen is geregeld, treft u hier aan.
Klik hier voor de Governancecode 2020


Rooster van aftreden:

 

Naam

Functie

Aftredend

Herbenoembaar

De heer Ir. E.A. Peeters

Bestuurder, voorzitter

01-01-2027

Ja

De heer A.A.R. Zinken

Bestuurder

01-01-2024

Ja

Mevrouw H.J.G. Slenter

Voorzitter RvC

01-01-2025

Nee

De heer H.M.G. Hendriks

Secretaris RvC (vertegenwoordiger HV)

01-01-2025

Ja

Vacature

Vice-voorzitter RVC

-

-

 

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.