home | aanmelden nieuwsbrief | lettergrootte + -

Persoonsgegevens

 

Om u goed van dienst te kunnen zijn, leggen wij enkele persoonlijke gegevens van u vast. Deze gegevens worden onder andere door ons geregistreerd om passende woonruimte te kunnen toewijzen, voor een goede afhandeling van de huurovereenkomst en voor de uitvoering van eventuele onderhoudswerkzaamheden. Welke gegevens wij van u nodig hebben en waar ze voor gebruikt worden staat in de Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens van Wonen Wittem. Deze richtlijn is er om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden. In deze informatiebrief vindt u uitleg over de Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens.

Geheimhouding
ledereen bij Wonen Wittem is verplicht uw persoonsgegevens geheim te houden. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan medewerkers of derden die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taak of die bij de uitvoering van de taak betrokken zijn.

Verstrekken van uw persoonsgegevens
In de wet staan de uitzonderingen op deze regel. Dat wil zeggen, gevallen waarin wij uw gegevens wel aan anderen mogen verstrekken. Dat is onder andere het geval wanneer uw gegevens gebruikt worden voor marktonderzoek of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Ook als u er zelf om gevraagd heeft en u er zelf belang bij heeft, of het volgens de wet noodzakelijk is, verstrekken wij uw gegevens aan anderen.

Uw rechten
Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd, kunt u dit opvragen bij Wonen Wittem. Ook kunt u bij ons aangeven wanneer uw gegevens aangepast moeten worden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Klachten
Als u klachten heeft rondom deze richtlijn, kunt u deze indienen bij de Regionale Klachtencommissie van de samenwerkende woningcorporaties Mergelland. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Volledige Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens
De volledige richtlijn is te vinden via deze link. Een papieren versie ligt ter inzage op ons kantoor.

Meer informatie?
Wellicht heeft u na het lezen van deze informatie nog enkele vragen. Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Ons telefoonnummer is (043) 455 1673. Natuurlijk bent u tijdens onze openingstijden ook van harte welkom op het kantoor van Wonen Wittem aan de Pastoor Ruttenstraat 32 te Mechelen. Tenslotte kunt u uw vragen ook per e-mail stellen op info@wonenwittem.nl. Vergeet dan niet om uw eigen e-mailadres te vermelden, zodat wij u ook via e-mail kunnen antwoorden.