Maatschappelijke visitatie 2019-2022

Maatschappelijke visitatie 2019-2022

Eens in de 4 jaar wordt Wonen Wittem, net als elke andere woningcorporatie, in een visitatie door een onafhankelijke commissie beoordeeld op haar prestaties. In de visitatie 2019 – 2022 heeft Wonen Wittem een positieve beoordeling gekregen over de prestaties van de afgelopen 4 jaar! Daar zijn we trots op!

De resultaten

Wonen Wittem is op 4 gebieden beoordeeld: de maatschappelijke waarde (beoordeling; goed), de maatschappelijke verankering (beoordeling; goed), de besturing (beoordeling; uitstekend) en de maatschappelijke capaciteit (beoordeling; goed).Het zijn mooie beoordelingen. Toch hechten we de meeste waarde aan de inhoudelijke toelichting en bevindingen die erbij gegeven worden.

"Wonen Wittem is een betrokken, lokaal verankerde organisatie die vanuit het hart maatschappelijke waarde levert".

Het gehele visitatie rapport is te lezen op onze website.

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.