carrer

Huurdersoordeel

Wonen Wittem wordt bovengemiddeld gewaardeerd met een gemiddelde score van een 8,4!

Een mooi compliment waar we best trots op zijn, zeker gezien het landelijk gemiddelde van een 7,7

 

Huurdersoordeel

Het Huurdersoordeel gaat over de dienstverlening van de corporaties aan de huurders. Het is opgebouwd uit 3 deelscores: de dienstverlening bij het uitvoeren van reparaties (Huurders met een reparatieverzoek), het betrekken van een woning (Nieuwe huurders) en het verlaten van een woning (Vertrokken huurders). De deelscores zijn representatief voor de belangrijkste contactmomenten tussen de corporatie en haar huurders. 

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.