carrer

Algemeen

Aanmeldingsformulier

Wilt u lid worden van Huurdersvereniging Wittem? Het aanmeldingsformulier vindt u hier.

 

Privacy Policy

Het Privacy Policy van Huurdersvereniging Wittem vindt u hier.

Bestuurslidmaatschap iets voor u?

De Huurdersvereniging Wittem is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u hart voor huurdersbelangen en wilt u zich inzetten voor ons prachtige werkgebied? Klik dan hier voor meer informatie en het laatste jaarverslag.

 

Algemene informatie over Huurdersvereniging Wittem

Het doel van de Huurdersvereniging is het behartigen van de belangen van de leden in aangelegenheden, tussen hen en de verhuurder. Zo staat dat beschreven in artikel 3 van het statuut. Het Huishoudelijk reglement vind u hier. Momenteel heeft de Huurdersvereniging 109 leden. Er zijn meer huurders, maar die zijn niet allemaal lid van de huurdersvereniging. 

Lid worden

De huurdersvereniging mag niet automatisch alle huurders als lid inschrijven, dus u zal moeten aangeven of u lid wilt worden. Om lid te worden hoeft u alleen maar het aanmeldingsformulier in te vullen. Het lidmaatschap is helemaal gratis. Het huishoudelijk reglement van de vereniging staat ook op deze website en kunt u dus eens rustig doorlezen.

Vergaderen

Het bestuur van de huurdersvereniging vergadert 4 á 5 keer per jaar. Daarnaast vergadert het bestuur van de huurdersvereniging vier keer per jaar of indien nodig vaker met het bestuur van Wonen Wittem. Wat wordt er dan zoal besproken: de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoudsschema van het lopende jaar, de plannen voor de toekomst over onderhoud en eventuele bouwplannen. Maar ook de verhuurbaarheid van de woningen, wij worden op de hoogte gehouden van de actuele stand van verkoop of sloop van woningen en wat al dan niet mogelijk is. Natuurlijk hebben we ook gesproken over de overheidsmaatregelen, waarmee de Woningcorporaties zijn opgezadeld. Dit kost ook Wonen Wittem een hoop geld waardoor er een aantal zaken moeten worden vooruitgeschoven. Het gaat hier hoofdzakelijk over onderhoud dat wordt uitgesteld. Wij zijn hier niet blij mee, maar de feiten liggen er. Ook het ZAV beleid is aan wijziging toe en daar zijn we op dit moment druk mee bezig. Het nieuwe onderhoudscontract heeft ook nogal wat tijd in beslag genomen, maar dat werkt goed tot op heden. Ook dat is een gevolg van de overheidsmaatregelen. De zonnepanelen hebben we ook besproken en het heeft er al toe geleid dat op een aantal daken deze panelen zijn aangebracht. Niet iedere huurder die er voor in aanmerking kwam, is op het aanbod ingegaan, om persoonlijke redenen.
De huurdersvereniging is lid van de Woonbond. Een afvaardiging van het bestuur bezoekt circa 3 provinciale bijeenkomsten van de Woonbond.

Wilt u over het bovenstaande contact opnemen met  de Huurdersvereniging? Het emailadres luidt als volgt: a.horbag@kpnplanet.nl

De Huurdersvereniging zal nieuwsberichten en belangrijke zaken op de website van Wonen Wittem plaatsen.

U vindt hier het verslag van de jaarvergadering en de laatste info voor de huurders.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Huurdersvereniging Wittem

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.