Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige huurverlaging 2021: goed nieuws voor veel huurders

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen. Het gaat hierbij om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Zij krijgen eenmalig recht op huurverlaging naar die aftoppingsgrens. We leggen graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging precies werkt. Het belangrijkste: als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen.

 

Waarom een eenmalige huurverlaging?

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Wonen Wittem houdt daar bij het toewijzen van woningen al rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald. Daarom kunnen deze huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen. Dat is goed nieuws voor onze huurders en wij zetten ons daar graag voor in.

 

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch bericht van ons

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van: uw huur, uw (gezamenlijk) inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Verderop in dit artikel ziet u in het plaatje wat de precieze voorwaarden zijn. Als u in aanmerking komt, dan krijgt u in maart 2021 automatisch bericht van ons. U hoeft zelf niets te doen. Wij controleren van te voren of u aan alle voorwaarden voldoet. Of u met uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel mensen u in huis woont, horen wij van de Belastingdienst. Hoeveel huurverlaging u precies krijgt, hangt af van de hoogte van uw netto huurprijs.

 

Denkt u dat u aan alle voorwaarden voldoet, maar krijgt u in maart geen bericht van ons?

Ontvangt u in maart geen bericht van ons? Dan kan het zo zijn dat uw netto huur toch lager is dan de netto huur die in de voorwaarden staat en/of dat uw (gezamenlijk) inkomen volgens de Belastingdienst niet voldoet. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het (gezamenlijk) inkomen dat u had in 2019. Wat nu als uw (gezamenlijk) inkomen vanaf 2020 is gedaald? Misschien komt u dan toch in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. In dat geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen.

 

De eenmalige huurverlaging 2021 in het kort

• Als u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging, dan krijgt u van ons in maart 2021 vanzelf bericht van ons. U hoeft zelf niets te doen.

• Ontvangt u in maart geen bericht van ons? Dan kan het zo zijn dat uw netto huur toch lager is dan de netto huur die in de voorwaarden staat en/of dat uw (gezamenlijk) inkomen volgens de Belastingdienst niet voldoet. Is uw (gezamenlijk) inkomen vanaf 2020 gedaald? In dat geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen.

 

Huurverlagingsschema2021

Kijk voor meer informatie bij www.overheid.nl.

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.